בתי הספר של עמל נחלקים לבתי ספר רב תחומיים (30), בתי ספר מקצועיים-טכנולוגיים של משרד העבודה (11) ובתי ספר טכנולוגיים של משרד החינוך – מח”טים (9). הרשת פועלת לקידום חינוך מדעי טכנולוגי, המבוסס על ערכים של יזמות וחדשנות, וחותרת להעניק לתלמידיה מיומנויות וכישורים שיכינו אותם לתחנות הבאות בחייהם כבוגרים. במקביל, הרשת פועלת להטמעת חינוך ערכי-חברתי-אזרחי לכלל תלמידיה, שביסודו תפיסת עולם המבוססת על ערכי אהבת האדם, חשיבה ביקורתית, הכלת מורכבות, שוויון וצדק חברתי. הרשת מעודדת את תלמידיה למעורבות אזרחית דרך פרויקטים של התנדבות בקהילה, על מנת לחזק את הזהות האישית והקבוצתית של התלמידים, תוך אימוץ ערכים של נתינה, הכרות עם האחר והשונה. בשלל הפרויקטים של הרשת, עמל חותרת לחיזוק רקמת החיים המשותפת והחוסן האישי והחברתי של כלל תלמידי ישראל